CKV 17-27


Praktijkboeken voor CKV

 

EDUMAP maakt voor CKV diverse praktijkboeken. Het gaat om werkboeken voor


                       CKV havo/vwo                     CKV vmbo                     CKV junior


Deze boeken zijn - uitsluitend als verbruiksmateriaal - te bestellen bij ckv.boekengilde.nl

Boekengilde werkt altijd met printing-on-demand en een eenvoudig bestelportal.  Boekengilde kan daarom goedkoop en snel (meestal binnen een week) bestellingen versturen. 


CKV havo/vwo 

Voor het nieuwe CKV h/v zijn er 8 afzonderlijke Praktijkboeken. Boek 1 tot en met 7 zijn prima los van elkaar te gebruiken, of in elke gewenste combinatie.  Liever alles in een boek? Dan is boek 8 aan te bevelen. Dit  Basisboek van zo’n 100 pagina’s bevat een uitgekiende selectie uit de 7 kleinere werkboeken.

Praktijkboek 1 en 2  zijn nu al leverbaar. Boek 3 tot en met 8 volgen snel. Hieronder een overzicht van de planning per Praktijkboek.


1)  PRAKTIJKBOEK CKV cultureel zelfportret   Nu leverbaar.  ckv.boekengilde.nl

2)  PRAKTIJKBOEK CKV onderzoek   Nu leverbaar. ckv.boekengilde.nl

3)  PRAKTIJKBOEK CKV films en series Oktober leverbaar. ckv.boekengilde.nl

4)  PRAKTIJKBOEK CKV beeldend  November leverbaar. ckv.boekengilde.nl

5)  PRAKTIJKBOEK CKV muziek  Eind 2017 leverbaar. ckv.boekengilde.nl

6)  PRAKTIJKBOEK CKV bouwkunst  Begin 2018 leverbaar. ckv.boekengilde.nl

7)  PRAKTIJKBOEK CKV theater Begin 2018 leverbaar. ckv.boekengilde.nl

8)  PRAKTIJKBOEK CKV havo en vwo, basis  Begin 2018 leverbaar. ckv.boekengilde.nl

 

Didactiek en structuur

Elk Praktijkboek heeft dezelfde didactische opzet en een vaste structuur:


        Verkenning - orientatie en eigen ervaringen

        Verbreding - nieuwe kennis en vaardigheden opdoen

        Verdieping - dieper ingaan op de zaken, beschouwen

        Verbinding - reflecteren, conclusies trekken


De verschillende praktijkboeken vullen elkaar aan maar zijn ook goed ‘los’ van elkaar te gebruiken. 


PRAKTIJKBOEK CKV cultureel zelfportret

Nu leverbaar

Een werkboek van zo’n 30 pagina’s voor twee belangrijke eindtermen: verkennen en verbinden.  Deze eindtermen - samen het cultureel zelfportret van de leerling -  maken deel uit van het CKV examen en moeten daarom goed worden gedocumenteerd. Dat kan met de invulbladen en de andere opdrachten in dit boek.

Dit boek bestaat uit 2  delen in 1 band,  samen het het cultureel zelfportret

Deel 1 bevat de eerste opdrachten die de leerling maakt aan het begin van CKV (= CZP1, Domein A, verkennen).  

In deel 2 zitten de afsluitende opdrachten van het vak, de afronding van het vak (= CZP2, Domein D, verbinden, reflecteren).

In dit werkboek beschrijft de leerling in de eerste CKV weken het eigen cultureel referentiekader. In de laatste fase van  de CKV lessen gaat het om reflectie op de doorgemaakte ontwikkeling, en ook om toekomstperspectieven. 

In totaal zijn er 10 invulbladen: 5 voor het CZP1 en nog eens 5 voor het CZP2.  

Dit boek is prima te gebruiken naast een (eigen) methode/lesmateriaal.

Geschikt voor  6-8 weken, verdeeld over de eerste en laatste periode van het vak. 

Klik hier voor een indruk van het werkboek.

Prijs: vanaf  ± € 6.95.  Nu leverbaar.

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen* bij Boekengilde, Enschede

*Minimum bestelling: klassenset (30 exemplaren).  

 

PRAKTIJKBOEK CKV onderzoek

Nu leverbaar

 Dit is een werkboek voor de onderzoeksopdracht van CKV.  Dit boek van ruim 30 pagina's begeleidt de leerling stapsgewijs door alle onderdelen Domein C, de Verdieping. Daarin staat onderzoek centraal. 

Het boek bevat allerlei invulbladen voor planning, bronnen zoeken, conclusies trekken, presentatie, reflectie en examendocumentatie, ondersteund met heldere voorbeelden en suggesties.

De 12 invulschema’s documenteren het hele onderzoeksproces.  

Prima te gebruiken naast een (eigen) methode/lesmateriaal en de andere CKV praktijkboeken.

Geschikt voor een lessenreeks van 6-10 weken.

Klik hier voor een indruk van het werkboek.

Prijs: vanaf  ± € 6.95. Nu verkrijgbaar.

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen* bij Boekengilde, Enschede.

*Minimum bestelling: klassenset (30 exemplaren).  

 

                             WERKBOEKEN VOOR DE KUNSTDISCIPLINES

Voor de afzonderlijke kunstdisciplines van Domein B zijn er 5 werkboeken, ieder goed voor 6 tot 8 lesweken.  Als eerste verschijnt Films en tv series

Het betreft activerende en verdiepende werkboeken, ieder van ongeveer 24 pagina’s.  Deze werkboeken hebben dezelfde basisopzet.  Ze sluiten onderling goed aan, en ook bij de Praktijkboeken voor Onderzoek en het CZP.                                                                                  

Ze bevatten allerlei suggesties voor (mini-)onderzoek en werken systematisch toe naar culturele activiteiten voor de betreffende kunstdiscipline.

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen* bij Boekengilde, Enschede

*Minimum bestelling: klassenset (30 exemplaren). 

Prijs per werkboek:  vanaf  ± € 6.95.  


PRAKTIJKBOEK CKV verbreding 1 Film en tv series

Vanaf oktober leverbaar.PRAKTIJKBOEK CKV verbreding 2 Beeldende kunstPRAKTIJKBOEK CKV verbreding 3 MuziekPRAKTIJKBOEK CKV verbreding 4 Bouwkunst

 


PRAKTIJKBOEK CKV verbreding 5 Theater

  


 


PRAKTIJKBOEK CKV havo en vwo, basis

Liever niet losse werkboeken maar alles geïntegreerd in één Praktijkboek?

Prijs: vanaf ± € 9.95

Uitsluitend als verbruiksmateriaal te bestellen bij Boekengilde, Enschede. Minimum bestelling: klassenset (30 exemplaren)

Leverbaar vanaf begin 2018.


Dit basisboek is een grotere uitgave (±100 pagina’s) met een goede selectie uit de 7 losse werkboeken hierboven.

De 4 domeinen van het CKV examen komen in dit boek achtereenvolgens aan de orde, met allerlei invulbladen en standaardtools voor verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. Net als bij de andere boeken zijn de kernwoorden activerend en onderzoekend.

Dit invulboek biedt de leerling en de docent een vaste structuur voor de hele CKV periode. Na afloop van het vak heeft de leerling zo een compleet examendossier samengesteld.

Het is niet een lesmethode met vakinhoud, maar een aanvulling op eigen lesmateriaal van de docent of een methode van een uitgever.  De docent heeft alle ruimte voor eigen inhoudelijke invullingen.

Hier is alvast een ingekorte versie: een overzicht van de 9 hoofdstukken.

Geschikt voor het hele CKV programma: CZP1, de DISCAPS, het onderzoek en CZP2.


PRAKTIJKBOEK CKV h/v English edition

De Engelstalige versie van het Praktijkboek hierboven.

Uitsluitend te bestellen bij Boekengilde Enschede.

Vanaf begin 2018 verkrijgbaar.


CKV vmbo


PRAKTIJKBOEK CKV vmbo

Een CKV-vmbo werkboek voor de leering, met allerlei invulkaarten en standaardhulpmiddelen voor de vernieuwing van CKV vmbo.

Een alternatief voor het traditionele kunstdossier.

 Prijs: vanaf ± € 9.90. 

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen bij Boekengilde Enschede

Vanaf voorjaar 2018 verkrijgbaar


 

CKV onderbouw


PRAKTIJKBOEK CKV junior

Een werkboek voor de leerling.    

Een CKV-junior documentatieboek/kunstdossier voor de leering - met invulkaarten en standaardhulpmiddelen voor CKV in de onderbouw.

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen bij Boekengilde Enschede.

Vanaf voorjaar 2018 verkrijgbaar.CKV en culturele instellingen

 

LESMATERIAAL van de culturele instellingen

Met diverse culturele instellingen ontwikkelt Edumap lesbrieven ontwikkeld die de school kan gebruiken voor Domein B, verbreding en Domein C verdiepeing. 


Kenmerken van deze 'lesbrieven' 

- mooi vormgegeven

- los van elkaar te gebruiken werkboekjes van 16-20 pagina’s

- standaardindeling

- suggesties voor mini-onderzoeken en groter onderzoek

- geschikt voor een lessenreeks van 5-8 weken

- werken vanuit één of meer disciplines gericht  toe naar een levensechte en professionele culturele activiteit


Prijs: vanaf ± € 6.90

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen bij Boekengilde, Enschede of bij de betreffende instelling

Als school of culturele instelling kan je een lesbrief laten ontwikkelen voor een expositie, tentoonstelling, concert, optreden of andere culturele activiteit.

© Edumap.nl