CKV 17-27


De werkboeken voor CKV


 EDUMAP maakt werkboeken voor CKV havo/vwo, voor CKV in het VMBO en voor CKV in de onderbouw. Deze boeken zijn te bestellen  bij Boekengilde, Enschede. Boekengilde werkt met printing on demand, en kan daarom binnen een week bestellingen versturen. 

Voor CKV havo/vwo betreft het 3 losse  praktijkboeken, die hieronder worden beschreven.  


1) Het PRAKTIJKBOEK CKV onderzoek  is nu leverbaar.

2) Het PRAKTIJKBOEK CKV cultureel zelfportret kan vanaf eind augustus besteld worden. 

3) Het PRAKTIJKBOEK CKV havo en vwo, basis wordt hard gewerkt en hopelijk leverbaar in de vroege herfst.


PRAKTIJKBOEK CKV onderzoek

Een werkboek voor de onderzoeksopdracht van CKV.  Dit losse Praktijkboek van 34 pagina's begeleidt de leerling stapsgewijs door alle stappen van de deze opdracht. De 12 invulschema’s documenteren het hele onderzoeksproces.  

Prima te gebruiken naast een methode en eigen lesmateriaal. 

Klik hier voor een indruk van het werkboek.

Prijs: vanaf  ± € 6.95. Nu verkrijgbaar.

Dit boek is nu leverbaar.

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen* bij Boekengilde, Enschede.

*Minimum bestelling: klassenset (30 exemplaren).  

 

PRAKTIJKBOEK CKV cultureel zelfportret

Een apart werkboek van 32 pagina’s voor twee belangrijke eindtermen: verkennen en verbinden.  Deze eindtermen - samen het cultureel zelfportret van de leerling -  maken deel uit van het CKV examen en moeten daarom goed worden gedocumenteerd. Dat is de functie van de diverse invulbladen en de andere opdrachten.

Dit boek bestaat uit 2  onderdelen: de eerste opdrachten maakt de leerling aan het begin van CKV (= Domein A, verkennen)   De laatste opdrachten zijn de afronding van het vak (=Domein D, verbinden).

Met dit katern CZP beschrijft de leerling in de eerste CKV weken het eigen cultureel referentiekader. In de laatste fase van  de CKV lessen gaat het om reflectie op de doorgemaakte ontwikkeling, maar ook toekomstige perspectieven. 

Prijs: vanaf  ± € 6.95.  Vanaf eind augustus leverbaar.

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen* bij Boekengilde, Enschede

*Minimum bestelling: klassenset (30 exemplaren).  

Verkrijgbaar vanaf het begin van het schooljaar, 2017.
PRAKTIJKBOEK CKV havo en vwo, basis

Liever een geïntegreerd  ‘doeboek’ van ongeveer 100 pagina’s, voor alle onderdelen van het havo/vwo examen?   Het betreft een ‘basisboek’ dat de leerling van A tot Z begeleidt. Let wel: deels zit de inhoud van de 2 'losse' Praktijkboeken:  Praktijkboek onderzoek en Praktijkboek cultureel zelfportret, ook in dit boek. 

Dit CKV documentatieboek/kunstdossier begeleidt de leerling van A tot Z door de 4 domeinen. Kernwoorden zijn activerend en onderzoekend. Het bestaat uit allerlei invulbladen en standaardtools voor verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. 

 Dit ‘invulboek’ biedt de leerling en de docent een vaste structuur. Als de leerling klaar is met CKV heeft hij/zij met dit boek een CKV dossier gemaakt met alle onderdelen van het vak.

Het is niet een lesmethode met vakinhoud, maar een aanvulling op eigen lesmateriaal of een methode van een uitgever.  De docent heeft alle ruimte voor eigen inhoudelijke invullingen.

Hier staat alvast een ingekorte versie inzien. Dat betreft een overzicht van de 9 hoofdstukken en de inhoudsopgave van die hoofdstukken.  

Prijs: vanaf ± € 9.95

Uitsluitend als verbruiksmateriaal te bestellen bij Boekengilde, Enschede. Minimum bestelling: klassenset (30 exemplaren)

Verkrijgbaar vanaf zomer 2017.
PRAKTIJKBOEK CKV vmbo

Een CKV-vmbo werkboek voor de leering, met allerlei invulkaarten en standaardhulpmiddelen voor de vernieuwing van CKV vmbo.

Een alternatief voor het traditionele kunstdossier.

 Prijs: vanaf ± € 9.90. 

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen bij Boekengilde Enschede

Vanaf november 2017 verkrijgbaar


PRAKTIJKBOEK CKV junior

Een werkboek voor de leerling.    

Een CKV-junior documentatieboek/kunstdossier voor de leeringmet invulkaarten en standaardhulpmiddelen voor de vernieuwing van CKV in de onderbouw.

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen bij Boekengilde Enschede.

Vanaf november 2017 verkrijgbaar.


PRAKTIJKBOEK CKV h/v English edition

De Engelstalige versie van het Praktijkboek.

Uitsluitend te bestellen bij Boekengilde Enschede.

Vanaf november 2017 verkrijgbaar.

Edumap.nl  uitgaven zijn uitsluitend als verbruiksmateriaal te bestellen bij Boekengilde  Enschede. 


LESMATERIAAL van de culturele instellingen

Met diverse culturele instellingen worden lesbrieven ontwikkeld die de school kan gebruiken voor Domein B, verbreding. Deze 'lesbrieven' zijn 

- mooi vormgegeven

- los van elkaar te gebruiken leerlingboekjes van ± 16 pagina’s

- kennen een standaardindeling

- geschikt voor een lessenreeks van 5-8 weken

- werken vanuit één of meer disciplines toe naar een levensechte en professionele CAP

Prijs: vanaf ± € 6.00

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen bij Boekengilde, Enschede of bij de betreffende instelling

Als school of culturele instelling kan je een lesbrief laten ontwikkelen voor een expositie, tentoonstelling, concert of optreden.
© Edumap.nl