CKV 17-27


werkboeken voor CKV

PRAKTIJKBOEK CKV havo en vwo

  Een ‘doeboek' voor de leerling

Dit CKV documentatieboek/kunstdossier is ontworpen om de leerling van A tot Z door de 4 domeinen te leiden.  Allerlei invulkaarten en standaardtools voor verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. Als ‘invulboek’ biedt het de leerling en de docent een vaste structuur voor het geheel. Als de leerling klaar is met CKV heeft hij/zij met dit boek een CKV dossier gemaakt met alle onderdelen van het vak.

Het is niet een lesmethode met vakinhoud, maar een aanvulling op de eigen methode of een methode van een uitgever.  Voor havo en vwo. De docent heeft veel ruimte voor eigen inhoudelijke invullingen.

Op deze site kan je alvast het 'geraamte’  (inhoudsopgave) van het boek inzien: de 9 hoofdstukken en de inhoudsopgave van die hoofdstukken.  

Prijs: ± € 9.90

Uitsluitend als verbruiksmateriaal te bestellen bij Boekengilde, Enschede

Verkrijgbaar vanaf juni 2017


ONDERZOEKSKATERN CKV A-Z havo en vwo

Niet het hele Praktijkboek nodig, maar wel een tool voor het onderzoek van domein C? Dit katern van ± 30 pp begeleidt de leerling stapsgewijs  bij de ‘9 basisstappen' van de onderzoeksopdracht. Als de leerling klaar is heeft hij/zij een handzaam onderzoeksdossier dat deel uit kan maken van het kunstdossier van CKV. Uitgangspunt is een onderzoeksopzet van ± 20 slu’s. In het Praktijkboek staat een kortere versie van dit katern. 

Prijs: ± € 7.50

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen bij Boekengilde, Enschede

Verkrijgbaar vanaf juni 2017


LESMATERIAAL van de culturele instellingen

In een samenwerkingsproject met culturele instellingen worden momenteel per instelling lesbrieven ontwikkeld die de school kan gebruiken voor Domein B, verbreding. Deze 'lesbrieven' zijn mooi vormgegeven, los van elkaar te gebruiken leerlingboekjes van ± 16 pagina’s, met een standaarindeling.  Ze zijn geschikt voor een lessenreeks van 5-8 weken. Iedere lesbrief  werkt vanuit één of meer disciplines toe naar een levensechte en professionele CAP. 

Prijs: ± € 6.00

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen bij Boekengilde, Enschede of bij de betreffende instelling

Verkrijgbaar vanaf de zomer van  2017


PRAKTIJKBOEK CKV vmbo

Een CKV-vmbo documentatieboek/kunstdossier voor de leering, met allerlei Invulkaarten en standaardhulpmiddelen voor de vernieuwing van CKV vmbo.

 Prijs: ± € 9.90 

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen bij Boekengilde Enschede

Vanaf november 2017 verkrijgbaar


PRAKTIJKBOEK CKV junior

Een tool voor de leerling    

Een CKV-junior documentatieboek/kunstdossier voor de leeringmet Invulkaarten en standaardhulpmiddelen voor de vernieuwing van CKV in de onderbouw.

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen bij Boekengilde Enschede

Vanaf november 2017 verkrijgbaar


PRAKTIJKBOEK TTO Engels CKV

De Engelstaige versie van het Praktijkboek.

Uitsluitend te bestellen bij Boekengilde Enschede

Vanaf november 2017 verkrijgbaar

Edumap.nl  uitgaven zijn uitsluitend als verbruiksmateriaal te bestellen bij Boekengilde  Enschede. 

info@edumap.nl

© Edumap2017