CKV havo-vwo


Praktijkboeken voor CKV

 

EDUMAP maakt voor CKV diverse praktijkboeken. Het gaat om werkboeken voor


                       CKV havo/vwo                     CKV vmbo                    


Deze werkboeken zijn - uitsluitend als verbruiksmateriaal - te bestellen bij ckv.boekengilde.nl.

Een present-exemplaar kan je makkelijk aanvragen.   

Van elke titel krijg je een indruk door de pdfs te downloaden.  

Boekengilde werkt altijd met printing-on-demand en een eenvoudig bestelportal.  Boekengilde kan daarom goedkoop en snel (meestal binnen een week) bestellingen versturen. Liever zelf het boek printen, aanvullen met eigen materiaal, een ‘eigen’ uitgave maken? Vraag dan een licentie voor een pdf aan. 


CKV havo/vwo 


Voor het nieuwe CKV h/v zijn er afzonderlijke Praktijkboeken gemaakt.  Deze zijn prima los van elkaar te gebruiken, in elke gewenste combinatie.  

Nu leverbaar:

1)  PRAKTIJKBOEK CKV cultureel zelfportret   Present-exemplaar aanvragen?    Voor een indruk

2)  PRAKTIJKBOEK CKV onderzoek   Present-exemplaar aanvragen?             Voor een indruk

3)  PRAKTIJKBOEK CKV films en series Present-exemplaar aanvragen?     Voor een indruk

4)  PRAKTIJKBOEK CKV beeldend  Present-exemplaar aanvragen?                 Voor een indruk

5)  PRAKTIJKBOEK CKV bouwkunst   Present-exemplaar aanvragen?             Voor een indruk


Of toch liever één praktijkboek van ongeveer 90 pagina’s?

6)  PRAKTIJKBOEK CKV h/v    najaar 2018 leverbaar. 

 Didactiek en structuur

Deze werkboeken hebben dezelfde didactische opzet en een vaste structuur:

        Verkenning - orientatie en eigen ervaringen

        Verbreding - nieuwe kennis en vaardigheden opdoen

        Verdieping - dieper ingaan op de zaken, beschouwen

        Verbinding - reflecteren, conclusies trekken

De praktijkboeken vullen elkaar aan maar zijn zeker ook goed ‘los’ van elkaar te gebruiken. 

Een present-exemplaar van alle uitgaven kan je nu al aanvragen.  
PRAKTIJKBOEK cultureel zelfportret

Nu leverbaar

Een werkboek van zo’n 30 pagina’s voor twee belangrijke eindtermen: verkennen en verbinden.  Deze eindtermen - samen het cultureel zelfportret van de leerling -  maken deel uit van het CKV examen en moeten daarom goed worden gedocumenteerd. Dat kan met de invulbladen en de andere opdrachten in dit boek.

Dit boek bestaat uit 2  delen in 1 band,  samen het het cultureel zelfportret

Deel 1 bevat de eerste opdrachten die de leerling maakt aan het begin van CKV (= CZP1, Domein A, verkennen).  

In deel 2 zitten de afsluitende opdrachten van het vak, de afronding van het vak (= CZP2, Domein D, verbinden, reflecteren).

In dit werkboek beschrijft de leerling in de eerste CKV weken het eigen cultureel referentiekader. In de laatste fase van  de CKV lessen gaat het om reflectie op de doorgemaakte ontwikkeling, en ook om toekomstperspectieven. 

In totaal zijn er 10 invulbladen: 5 voor het CZP1 en nog eens 5 voor het CZP2.  

Dit boek is prima te gebruiken naast een (eigen) methode/lesmateriaal.

Geschikt voor  6-8 weken, verdeeld over de eerste en laatste periode van het vak. 

Klik hier voor een indruk van het werkboek.

Prijs: vanaf  ± € 6.95.  

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen* bij Boekengilde, Enschede

 

 

PRAKTIJKBOEK onderzoek

Nu leverbaar

 Dit is een werkboek voor de onderzoeksopdracht van CKV.  Dit boek van 34 pagina's begeleidt de leerling stapsgewijs door alle onderdelen Domein C, de Verdieping. Daarin staat onderzoek centraal. 

Het boek bevat allerlei invulbladen voor planning, bronnen zoeken, conclusies trekken, presentatie, reflectie en examendocumentatie, ondersteund met heldere voorbeelden en suggesties.

De 12 invulschema’s documenteren het hele onderzoeksproces.  

Prima te gebruiken naast een (eigen) methode/lesmateriaal en de andere CKV praktijkboeken.

Geschikt voor een lessenreeks van 6-10 weken.

Klik hier voor een indruk van het werkboek.

Prijs: vanaf  ± € 6.95. Nu verkrijgbaar.

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen* bij Boekengilde, Enschede.

 

 

 

                             WERKBOEKEN VOOR DE KUNSTDISCIPLINES

Voor afzonderlijke kunstdisciplines van Domein B - Verbreding -  zijn er aparte werkboeken, ieder goed voor zo’n 8 lesweken.  Als eerste  

Het betreft activerende en verdiepende werkboeken van 28-34 pagina’s.  Deze werkboeken hebben dezelfde basisopzet.  Ze sluiten onderling goed aan.                                                                                 

Ze bevatten allerlei suggesties voor (mini-)onderzoek en werken systematisch toe naar culturele activiteiten voor de betreffende kunstdiscipline.

Uitsluitend als verbruiksmateriaal  te bestellen* bij Boekengilde, Enschede

 


PRAKTIJKBOEK Film en tv series

Nu leverbaar

Klik hier voor een indruk van het werkboek.

 


PRAKTIJKBOEK Beeldende kunst

 Klik hier voor een indruk van het werkboek.
PRAKTIJKBOEK Bouwkunst

 Voorjaar 2018 leverbaar.


Een present-exemplaar kan je alvast vrijblijvend aanvragen. Stuur dan een email naar

 freddie@boekengilde.nl 

met je naam, school, schooladres en de titel van het praktijkboek dat je wilt ontvangen


PRAKTIJKBOEK CKV verbreding 5 Theater

Zomer 2018 leverbaar.  


 Een present-exemplaar kan je alvast vrijblijvend aanvragen. Stuur dan een email naar

 freddie@boekengilde.nl 

met je naam, school, schooladres en de titel van het praktijkboek dat je wilt ontvangen


PRAKTIJKBOEK CKV havo en vwo, basis

Liever niet losse werkboeken maar alles geïntegreerd in één Praktijkboek?


Prijs: vanaf ± € 9.95

Uitsluitend als verbruiksmateriaal te bestellen bij Boekengilde, Enschede. Minimum bestelling: klassenset (30 exemplaren)

Najaar 2018 leverbaar.  

Dit basisboek is een grotere uitgave (±90 pagina’s) met een goede selectie uit de losse werkboeken hierboven.

De 4 domeinen van het CKV examen komen in dit boek achtereenvolgens aan de orde, met allerlei invulbladen en standaardtools voor verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden. Net als bij de andere boeken zijn de kernwoorden activerend en onderzoekend.

Dit invulboek biedt de leerling en de docent een vaste structuur voor de hele CKV periode. Na afloop van het vak heeft de leerling zo een compleet examendossier samengesteld.

Het is niet een lesmethode met vakinhoud, maar een aanvulling op eigen lesmateriaal van de docent of een methode van een uitgever.  De docent heeft alle ruimte voor eigen inhoudelijke invullingen.

Geschikt voor het hele CKV programma: CZP1, de DISCAPS, het onderzoek en CZP2.Een present-exemplaar kan je alvast vrijblijvend aanvragen. Stuur dan een email naar

 freddie@boekengilde.nl 

met je naam, school, schooladres en de titel van het praktijkboek dat je wilt ontvangen© Edumap.nl